Mr. Leenknecht

Grooves for your ears,
graphics for your eyes

misc — Kerkklokken zorgen voor overlast —

I

Open brief aan Joke Schauvliege

Beste minister van leefmilieu, natuur en cultuur,

Nu je het hele uitgangsleven hebt beperkt tot een belachelijk laag volume, kan je misschien iets terug doen voor de muziekliefhebbers van onze samenleving. Dankzij de decibelmeters die overal braafjes gerespecteerd worden zijn onze oren tegenwoordig een stuk gevoeliger nadat we ons een nacht hebben geconcentreerd op muziek overstemd door het geluid van schuivende schoenen op de dansvloer.

Wij worden wakker van de kerkklokken die op zondagochtend gedurende een half uur op verschillend tempo luiden. Soms in cadans, soms in tegentijd maar meestal iets daar tussenin. Op onze sabbatdag maken die klokken ons vroeger wakker dan gepland, dan nog met een verschrikkelijk onaangenaam geluid. "Onaangenaam?" Hoor ik je vragen? Ja net zoals sommige mensen in dit land het geluid van spelende kinderen irritant vinden.

Goed, ik weet dat de kerken, klokken en andere restanten uit het christendom, deel uit maken van onze cultuur en eigenlijk een soort van erfgoed zijn. De gebouwen zijn vaak architecturale parels met prachtige glasramen, beeldhouwwerken en schilderijen maar die klokken overstemmen echt wel ons leefmilieu en in landelijke dorpen misschien zelfs de natuur. Denk maar aan de dieren in het bos. De kerkuil buiten beschouwing gelaten, van hem veronderstellen we dat hij er tegen kan.

Het luiden van de klokken dateert trouwens nog van in de tijd dat niet alle huishoudens het geld hadden voor een horloge. Van toen de vrouwen nog geen tijd verloren met het uitkiezen van hun zondagse kleren, ze hadden maar één tenue. Van in de tijd dat de boer bij de eerste klokslagen de laatste koe kon melken om daarna zijn schoon hemd aan te doen en binnen het half uur van de luidende klokken nog op tijd in de kerk kon zijn.

Gezien de politieke partij die jij vertegenwoordigt ga je waarschijnlijk zelf met enige regelmaat naar de kerk. Dan bedoel ik niet de regelmaat van de meeste christenen in dit land want enkel met kerst naar de middernachtmis, dat noem ik geen regelmaat. Ik ga er dus van uit dat jij wekelijks of toch enkele keren per maand het lichaam van Christus gaat verorberen. Je bent met andere woorden een trouwe aanhanger van de kerk en je wéét – ook zonder de klokkenluider – wanneer er in jouw gemeente een viering is. Die mis kan dus perfect in stilte beginnen of eventueel met enkele klokslagen. Ik ga er niet moeilijk over doen want jij hebt tenslotte ook niet álle muziek verboden, gewoon een klein beetje stiller.

Om extra bezoekers naar de Katholieke Kerk te lokken moeten ze de klokken eigenlijk ook niet luiden want helpt niet. onderzoek heeft uitgewezen dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. De oudste generatie sterft uit en er komen maar weinig nieuwe bezoekers bij. Ze mogen van geluk spreken dat nog steeds heel wat jonge ouders hun kinderen laten dopen "om de grootouders content te stellen" maar jij weet ook dat het net die mensen zijn die enkel met kerst naar de kerk gaan. In sommige gevallen gaan ze twee keer in een jaar omdat één van de grootouders is overleden en nog graag op de klassieke manier begraven wou worden maar vanaf dat punt gaan die jonge ouders zelfs niet meer op kerst met hun gedoopte kinderen naar de kerk.

De religie die ooit ons land overheerste hoeft vandaag onze zondagen echt niet in te palmen, totaal overbodig. Ik denk trouwens dat er vandaag meer overtuigde moslims dan overtuigde christenen in ons land wonen maar ik heb nog nooit zo'n moskee gehoord. Ja, misschien is dat omdat ik er geen weet staan … Het is wel zo dat als er bij hen een huwelijk plaatsvindt dat ze in de straat komen claxonneren met een karavaan sjieke auto's maar dat is niet elke week en zeker geen half uur lang.

De Kerk kan dus maar beter een andere communicatiestrategie toepassen want het luiden van de klokken helpt niet. Let wel op met bijvoorbeeld affichecampagnes want dat is weggesmeten geld. In de meeste gemeenten kan je die posters nergens meer plakken, aan de treinstations werden dee eenvoudige fietsenstalling met golfplaten vervangen door duurzame metalen constructies, natuurlijk zonder plakmogelijkheid. De houten plakmuren – die overigens vaak aan de voet van de kerk stonden – zijn op veel plaatsen verwijderd omdat ze niet meer in het straatbeeld passen. Slechts eens om de zoveel jaar worden er speciale plakmuren geplaatst maar daarop mogen alleen foto's hangen van mensen die hebben beslist om de gemeentelijke plakmuur te verwijderen en tegelijkertijd het wildplakken tegen te gaan. Om maar niet opnieuw te beginnen over die decibelwet want dat is niet relevant gezien er voor die fuiven toch amper reclame kan gemaakt worden.

Gelukkig kan je vandaag online reclame maken voor jouw evenementen maar let ook daarmee op want een wekelijkse invitatie voor de zondagmis, dat worden de Facebookers ook moe. Mensen op sociale media zijn niet geïnteresseerd in dat soort diepzinnige dingen, ze kijken liever naar babyfoto's van oude klasgenoten, ze kijken wat muziekvideo's op het volume dat ze zélf willen of ze lezen liever klinkklare onzin zoals deze zogezegde "open brief aan de minister van leefmilieu, natuur en cultuur".

Ik hoop dat je mijn gelijk onder ogen ziet en dat deze wet snel gestemd geraakt.

Slaap zacht,

Maarten Leenknecht
Liefhebber van muziek

Posted on:

18 June 2013

Related to:

Act, don't react
x
a
DJ Bookings
Rob Coninx
+32 473 52 54 38

rob@leenknecht.com
p
Graphic inquiries
Mr. Leenknecht
+32 474 41 48 97

mr@leenknecht.com
Lavagraphics